Cookies


Prevádzkovateľom webových stránok na doménach www.gravirovanie-skla.sk je spoločnosť EllBramedia s. r. o., so sídlom Pražská 6, 831 01 Bratislava, IČO: 45 678 952, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 67221/B (ďalej len „Prevádzkovateľ “). Na našich webových stránkach používame cookies na zlepšenie funkcionality. Prehliadaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania.

Čo sú to cookies?
Názov Cookie – sušienka je odvodený z anglosaského zvyku ponúknuť návšteve obľúbenú sušienku na vytvorenie príjemnejšej atmosféry. Cookie je malý textový súbor, ktorý je zapísaný do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri návšteve webovej stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad ponúkne vám obsah, ktorý preferujete, zaistí nezobrazovanie vami už videnej reklamy, vo formulároch urýchli vypĺňanie údajov, ktoré ste vypĺňali pri predchádzajúcich návštevách a podobne.

Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov podľa našich Podmienok pre spracovanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným z právnych základov môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás ponúknuť vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

Typy cookies
Cookies možno deliť na základe rôznych kritérií, napríklad na: • tzv. dočasné (session) cookies (automaticky sú zmazané po zatvorení webového prehliadača) a tzv. trvalé (persistent) cookies (ostanú na disku uložené aj po zatvorení webového prehliadača), • tzv. cookies prvých strán (first party cookies), ktoré sú vytvorené prevádzkovateľom webovej stránky, a tzv. cookies tretích strán (third party cookies), ktoré sú vytvorené inou osobou ako je prevádzkovateľom webovej stránky.

Cookies prvých strán
Tieto cookies vytvára avyužíva prevádzkovateľ stránky, ktorú ste navštívili. Prevádzkovateľ ich využíva za účelom zvyšovania kvality služieb, zlepšovania obsahu, analýzy návštevnosti internetových stránok prevádzkovaných Prevádzkovateľom. Jedná sa o nevyhnutne nutné cookies pre zabezpečenie chodu webových stránok.

Cookies tretích strán
Tieto cookies sú vytvárané spoločnosťami, ktorých služby prevádzkovateľ stránok využíva. Služby, ktoré sú integrované do našich stránok, považujeme za užitočné a plne bezpečné. Typicky sa jedná o napríklad o cookies slúžiace na behaviorálnu reklamu alebo tzv. social plug-in cookies alebo cookies využívané na analytické účely. Od spoločnosti Google, Inc., Gemius SA, Hotjar Ltd. využívame nástroje na analytické účely, ktoré ukladajú anonymné cookies. Slúžia nám na zabezpečenie analýzy návštevnosti stránok a správania sa návštevníkov. Akékoľvek uložené informácie sú anonymné.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Google, Inc.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Hotjar Ltd.
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Gemius SA
Od spoločnosti Adform využívame nástroj na zobrazovanie reklám, do ktorého ukladáme iba anonymné údaje o vekovej kategórii a pohlaví poskytnuté našimi užívateľmi prostredníctvom formulára vo video prehrávači. Tieto údaje nám slúžia na zobrazovanie relevantnej reklamy. Reklamu zobrazujeme využitím rôznych postkytovateľov reklamných služieb ako napríklad Google Adsense, Google Adx, Siteelement, Web2Media a ďalšie. Od spoločnosti Facebook využívame pluginy sociálnej siete pre označenie obsahu, ktorý sa vám páči, zdieľanie na sociálnej sieti, pridanie sa do Facebook skupín vytvorených prevádzkovateľom webových stránok alebo diskutovanie na našich webových stránkach. Facebook využíva informácie o vašom správaní na zobrazovanie personalizovanej reklamy. Ak ste prihlásený na Facebooku a navštívite naše stránky, informácie o vás budú priradené k vášmu účtu v sieti Facebook.

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.
Od spoločnosti Strossle využívame widget, ktorého hlavnou funkciou je zobrazovanie personalizovaného obsahu a natívnej reklamy. Spoločnosť neukladá ani nezbiera žiadne osobné údaje.

Pravidlá používania cookies spoločnosťou Strossle

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?
Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z vašeho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookie tretej strany), alebo varovať vás pred tým, ako je cookie uložený na vašom zariadení.Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehliadača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.
Explorer™
Safari™
Opera™
Mozilla Firefox™
Google Chrome™

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Ako nás môžete kontaktovať?
Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov môžete použiť nasledujúce kontakty:
Email:  info@ellbramedia.sk
Adresa: +421 948 488 388